GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik politikası http://www.hasbro.com/tr-tr internet sitesi (“Site”) için geçerlidir. Site; merkezi Burhaniye Mahallesi, Abdullahağa Cad. No:51 K:1 Beylerbeyi 34676 İstanbul Türkiye adresinde bulunan Hasbro Oyuncak San. Tic. A.Ş. (bu gizlilik politikası metninde bundan böyle "biz" "bizim" veya "Hasbro" olarak anılacaktır) tarafından yönetilmektedir.

Bu gizlilik politikası ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerin burada belirtilen şekilde kullanılması için açıkça onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu gizlilik politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Hangi bilgileri nasıl elde ediyoruz?

Bu Siteyi kullandığınız takdirde hakkınızda bazı bilgi ve veriler elde ediyoruz:

 • Bize e-posta göndermeniz durumunda e-posta adresiniz dahil olmak üzere, göndermiş olduğunuz sorular, sorgular veya geri bildirimler. Bu bilgileri Sitemize, ürünlerimize veya başkaca konulara ilişkin sorularınızı cevaplamak için kullanıyoruz.
 • IP adresiniz (internet üzerinde bilgisayarınızı tanımlayan özgün adresiniz). IP adreslerini Siteyi yönetmemize yardımcı olmaları için kullanıyoruz. IP adresleri ile kişileri tanımlamak için kullanılan bilgiler arasında bağlantı kurmuyoruz.
 • Hangi ağ tarayıcısının kullanıldığına ilişkin bilgiler ve Sitemize eriştiğiniz internet sitesinin detayları. Bu bilgilerden kimliğiniz tespit edilemez ve bu bilgiler yalnızca bu Sitede etkili hizmet sunmamıza yardımcı olmaları için kullanılmaktadır. Zaman zaman Sitemiz ile bağlantı kurması mümkün olan üçüncü taraf internet sitelerinin sahiplerine veya işletmecilerine kendi internet sitelerinden Sitemize bağlanan kullanıcı sayısına dair bilgi sağlayabiliriz. Bu bilgilerden kimliğiniz tespit edilemez.
 • Sitemizi ve sizin kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanılan çerezler ve sayfa etiketlemesi teknikleri ile elde edilen Siteyi ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgiler. Kullanılan çerezlere ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Çerezler sayfamıza bakınız.
 • 5651 sayılı Kanuna uygun hareket etme amacı doğrultusunda tutulan işlem kayıtları.

Verileriniz nereye gidiyor?

Bize sağladığınız bilgileri mümkün mertebe yerel olarak Türkiye’de saklıyoruz. Ancak, Sitemiz vasıtasıyla sunulan hizmetlerin bir parçası olarak bize sağladığınız bilgiler Türkiye dışında diğer ülkelere transfer edilebilir. Örneğin, bu durum sunucularımızdan herhangi birinin Hasbro Grup şirketleri tarafından Türkiye dışında bir ülkede tutulduğu veya hizmet sağlayıcılarımızdan birinin Türkiye dışında bir ülkede bulunduğu hallerde söz konusu olabilir.

Ayrıca dünya çapında farklı ülkelerde bulunan grup şirketlerimiz ile bilgi paylaşabiliriz. Diğer grup şirketlerimizin iletişim bilgilerine ihtiyaç duymanız halinde lütfen bizimle iletişime geçin. Hasbro Oyuncak Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ilişkin Kurumsal Bilgilere buradan erişebilirsiniz. Bu ülkelerde Türkiye’ye benzer veri koruma yasaları bulunmayabilir. Bu şekilde bilgilerinizi Türkiye dışına transfer etmemiz halinde size ilişkin kişisel verilerin yeterli bir şekilde korunmasına devam edilebilmesi için gerekli önlemleri alacağız.

Bu gizlilik politikasında atıf yapılan açıklamalar haricinde herhangi bir kişisel bilginizi, yasal olarak yetkimizin bulunduğu veya yükümlü olduğumuz durumlar haricinde, izniniz olmaksızın açıklamayacağız. Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca izninizin alınmasını gerektiren başlıca durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibi ile şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklayacağız?

Sağladığınız kişisel verileri sunduğumuz hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bu hizmetleri sunduğumuz süre boyunca saklayacağız.

Sizinle aramızda herhangi bir uyuşmazlık olması halinde kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresince yalnızca ilgili uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların yapılması amacı ile sınırlı olmak üzere saklayacağız.

Politikada Yapılacak Değişiklikler

Zaman zaman Hasbro internet sitesinde yapılacak iyileştirmeler bu gizlilik politikasında dönemsel değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Lütfen bu şekilde yapılacak değişiklikleri görmek için bu gizlilik politikasını düzenli olarak gözden geçirmeyi unutmayın. Gizlilik politikamızı değiştirmemiz halinde hangi bilgileri topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve hangi hallerde açıkladığımız ile ilgili sürekli bilgi sahibi olmanız açısından bu değişikliklere bu sayfada yer vereceğiz.

Güvenlik

İnternet güvenli bir ortam değildir. Bu sebeple detaylarınızın bu Siteden iletilmeleri esnasında şifrelenmesi dahil olmak üzere, gizliliğinizi yetkisiz erişimden ve uygunsuz kullanımdan korumaya yardımcı olmak amacıyla bazı teknoloji ve politikalar kullandık. Yeni teknolojiler geliştikçe, buna uygun şekilde güvenlik önlemlerimizi gözden geçirmeye ve güncellemeye devam edeceğiz.

Üçüncü taraf internet siteleri

Diğer internet sitelerinin gizlilik politikalarından ve uygulamalarından, bağlantılarına Sitemizden erişmeniz hali dahil olmak üzere, sorumlu değiliz ve ziyaret ettiğiniz her internet sitesinin politikasını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Sitemize bir üçüncü taraf internet sitesinden bağlanmanız durumunda söz konusu üçüncü taraf internet sitesinin sahiplerinin veya işletmecilerinin güvenlik politikalarından sorumlu değiliz. Söz konusu üçüncü taraf internet sitesinin politikasını kontrol etmenizi ve herhangi bir soru veya sorununuz olması halinde ilgili internet sitesinin sahibi veya işletmecisi ile irtibata geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Bir Gizlilik Hususuna ilişkin olarak sizinle nasıl irtibata geçebilirim?

Aşağıdaki bilgileri sorma ve talep etme hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili bilgi,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Herhangi bir kişisel verinizin tarafımızca kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde size taahhüt ettiğimiz hizmetlerden tam olarak yararlanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir sorunuzun olması halinde bizimle aşağıda belirtilen yollarla iletişime geçebilirsiniz:

E-posta: info@hasbro.com.tr
Telefon: +90 216 4229010

Veya aşağıdaki adresimize yazın:
Burhaniye Mahallesi, Abdullahağa Cad. No:51 K:1 Beylerbeyi 34676 İstanbul