2019 NERF ŞAMPİYONASI KATILIM KOŞULLARI

İşbu Nerf Şampiyonası- Aktivite Alanı Katılım Koşulları (“Katılım Koşulları”), Hasbro Oyuncak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Hasbro Türkiye”) tarafından 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Nerf Şampiyonası (“Şampiyona”) ilişkin katılım koşullarını düzenlemektedir.

 • Nerf Şampiyonası 5 Mayıs 2019 tarihinde Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisleri Levent Mahallesi, Uğur Mumcu Cd., Beşiktaş İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Hasbro Türkiye etkinliğin gerçekleştirileceği adresi tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu Şampiyona, 4 Ekim 2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamı dışında düzenlenmekte olup Yönetmelik Madde 2/1(d) uyarınca Milli Piyango İdaresi’nin izin veya onayına tabi değildir.
 • Nerf Şampiyonasına ve etkinlik alanındaki aktivitelere 8–14 yaş arası çocuklar (“Katılımcı”) veli, vasi, kanuni temsilci bilgisi ve gözetimi dahilinde katılabilecektir.
 • Katılımcıların velileri, vasileri veya yasal temsilcileri Katılımcıların Şampiyona’ya katılmasını engelleyecek hiçbir fiziki, zihinsel, psikolojik ve/veya sağlık sorunu olmadığını beyan ve taahhüt eder.
 • Tüm katılımcıların hukuki ehliyetlerinin ve Türkiye’de ikamet adreslerinin olması gerekmektedir. Hasbro Türkiye veya grup şirketi çalışanları veya ilgili çalışanların aile bireyleri Şampiyona’ya katılamaz. Bu kişilerin Şampiyona’ya katılmaları ve ödülleri kazanmaları halinde Hasbro Türkiye ödülleri iptal etme ve geri isteme hakkını saklı tutar.
 • Şampiyonaya katılacak olan kişilerin yol, kalacak yer, yeme-içme vs. gibi tüm ihtiyaçları Katılımcıların kendileri ve/veya velileri, vasileri, yasal temsilcileri tarafından karşılanacak olup, Hasbro Türkiye’nin Şampiyona’ya katılım masraflarından dolayı hiçbir sorumluluğu veya taahhüdü yoktur.
 • Nerf Şampiyonası’na sadece 8 yaş ve üstü ve yasal temsilci izni olan çocuklar katılabilecektir. Web sitesi üzerinden katılım formunu dolduran ancak velisinin, vasisinin veya yasal temsilcisinin yazılı izni bulunmayan çocukların Şampiyona’ya katılımı kabul edilmeyecektir.
 • Şampiyona’da 8-9 yaş, 10-11 yaş ile 12-14 yaş grubu çocuklarının yarıştığı 3 farklı grup olacak ve çocuklar kendi içlerinde ayrı ayrı yarışacaklardır. Belirlenen yaş grupları Hasbro Türkiye tarafından değiştirilebilir, Katılımcılar bu değişiklikten kaynaklı hiçbir hak talep edemezler.
 • Nerf Şampiyonası’na katılabilmek için katılımcıların 1 Mayıs saat 23:59’a kadar www.nerfsampiyonasi.com adlı web sitesi üzerinden katılımcı ad-soyad, doğum tarihi, veli ad-soyad, GSM no ve e-mail adresi bilgileriyle birlikte kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt esnasında Katılımcı Şampiyona katılmak istediği saat dilimini 10:00-12:30, 13:00-15:00 veya 15:00-17:00 saat aralıklarından birini seçerek kaydını tamamlar. Önceden belirlenen saat dilimlerinde kontenjanın dolmasından Hasbro Türkiye sorumlu değildir.
 • Şampiyona ve web sitesindeki işlemler ücretsizdir. Ticari bir koşul yoktur. Kontenjan 2.000 kişi ile sınırlıdır. Hasbro Türkiye katılımcı kontenjanını değiştirme hakkını saklı tutar. Her Katılımcı yarışmaya sadece bir (1) kez katılabilir. Kontenjanın belirtilen son tarihten önce dolması durumunda kayıtlar ilan edilenden daha erken bir tarihte kapatılabilir.
 • Katılımcıların belirlenen saat diliminden en az yarım saat önce Şampiyona alanında hazır bulunması ve yukarıda belirtilen işlemleri tamamlaması gerekmektedir. İlgili saat diliminde hazır bulunmayan Katılımcıların kayıtları tamamlanmış olsa dahi Şampiyona’ya katılımları kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcı ve velisi, vasisi, yasal temsilcisi belirlenen saat aralığında Şampiyona alanına gelerek kimlik ibraz eder, web sitesinde yayınlanan muvafakatnameyi imzalarlar ve Katılımcı kendisine atanan göğüs numarasını teslim alır. Katılımcılar belirlenen sıraya uygun olarak kendi sırası geldiğinde Hasbro Türkiye tarafından temin edilen kaskı takar ve start hakeminden ölçer cihazı (=chip) teslim alır.
 • Katılımcı hazır olduğunda Şampiyona alanında bulunan hakem nezaretinde yüzüğünü start cihazına koyar ve yüzüğü çektiği anda süresi başlar. Sonrasında futbol parkuru, denge parkuru, basketbol parkuru, bowling parkuru, tenis parkuru, bisiklet parkuru, su parkuru ve zombi parkurunda atışlarını gerçekleştirerek puan toplar. Parkur içinde puan toplanamayan ancak süreye etki eden ip geçiş parkuru da bulunmaktadır, ip geçiş parkurunda geçirilen süre her halükârda yarışma süresine dahildir ancak bu esnada puan toplanması söz konusu olmayacaktır.
 • Tüm parkurları tamamlayan Katılımcı finish istasyonuna gelerek elindeki chipi belirlenen alana basarak süreyi durduracaktır. Her Katılımcı, gözlemci hakem ile birlikte sonuç masasına giderek toplam puan ve süresini öğrenir. Kendi yaş kategorisinde en yüksek puanı toplayan ilk 3 Katılımcı ödül almaya hak kazanacaktır. Puanların eşit olması durumunda süre esas alınacaktır ve aynı puanı daha kısa süre içerisinde toplayan Katılımcı kazanmış sayılacaktır.
 • Şampiyona kuralları yukarıda belirlenen objektif esaslara tabi olup sonuçlar Katılımcı ve gözlemci hakem tarafından sonuç masasından birlikte kontrol edilecektir. Bu kapsamda hakemler tarafından verilen kararlar kesindir ve bu sonuçlara itiraz edilemez. Hasbro Türkiye, Şampiyona alanında devam eden yarışmaların düzenini ve etkinlik alanındaki diğer Katılımcı, veli, vasi veya yasal temsilcilerinin huzurunu kaçıran etkinlik düzenini bozan kişilerin diskalifiye edilmesi ve Şampiyona alanından çıkarılması hakkına sahiptir.
 • Şampiyona‘da her yaş grubunun (=8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-14 yaş olmak üzere 3 yaş grubu) 1., 2. ve 3.’leri toplanan en yüksek puanlara göre belirlenecektir. Finalistlerden her yaş grubu için en çok puan toplamış 1.‘lere Parrot marka Bebop 2 model Drone, 2.’lere GoPro marka Hero 5 Black model aksiyon kamerası ve 3.’lere Iboard marka i3 model Hoverboard verilecektir. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez, para ile satılamaz, promosyon olarak verilemez ve/veya ödülün nakit ve/veya mal karşılığı talep edilemez. Hasbro Türkiye her zaman verilecek hediyeleri değiştirme hakkına sahiptir. Kazananların ödüllerindeki KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
 • Katılımcılar Şampiyonaya veli(leri), vasi(leri) veya kanuni temsilcilerinin nezareti ile katılabilirler. Şampiyona alanına, kayıt yaptıran Katılımcılardan ad, doğum tarihi ve sair bilgileri kontrol edilerek giriş sağlanacaktır. Katılımcılar ile veli/vasi/yasal temsilcilerinin yanlarında üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu geçerli bir kimlik belgelerinin bulunması gerekmektedir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı Katılımcı’nın sorumluluğundadır.
 • Hasbro Türkiye, ödüllere ilişkin eksikliklerden sorumlu değildir ve kazanan yarışmacılar sebebiyle meydana gelebilecek hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamayacaktır.
 • Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların Şampiyona’ya katılımları kabul edilmeyecektir. Bu durumun katılımcıların Şampiyona’yı kazandıklarının ilan edilmelerinden sonra tespit edilmesi halinde ödüller geri istenecektir. Bu durumda ilk olarak kazandığı ilan edilen yarışmacı “kazanan” sıfatını ve ödülleri talep etme hakkını kaybedecektir. Ödüller, her bir kazanana yalnızca bir kez verilecektir.
 • 5 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak Şampiyona‘da elemeye katılmayacak olan ziyaretçiler de aileleriyle birlikte gelerek çeşitli aktivitelere katılabilecek ve elemeleri izleyebilecektir.
 • Aktivite alanına, kayıt yaptıran veli ve çocuğun ad ve sair bilgileri kontrol edilerek giriş sağlanacaktır. Giriş esnasındaki görevliler Katılımcılardan kimlik ibrazı isteme yetkisine sahiptir. İstendiğinde kimliği ibraz edilemeyen veya kimliği doğrulanamayan Katılımcılar Nerf Şampiyonası’na alınmazlar. Veli, vasi veya yasal temsilcinin yazılı muvafakati olmaksızın Katılımcıların etkinliklere katılımı mümkün değildir.
 • Şampiyona için Katılımcıların kendi Nerf’lerine sahip olması gerekmemektedir, etkinlik alanında Hasbro Türkiye tarafından verilecek Nerf’ler kullanılacaktır. Şampiyona yarışına dahil olan katılımcıların alanda Hasbro Türkiye tarafından temin edilen Nerf’leri kullanması gerekmektedir. Katılımcılar kendilerine ait Nerf’ler ile yarışmaya katılamazlar. Katılımcılara ait Nerf’ler sadece alanda eğlence amaçlı kullanılabilir.
 • Katılımcıların kendilerinden kaynaklanan bir nedenle belirlenen (katılmaları gereken) yaş gruplarının oyunlarından farklı bir gruba dahil olması ve/veya sağlanan aksesuar/giysi/sair ekipmanın kullanılmaması veya oyun alanında belirtilen aktivite kurallarına uyulmaması sebebiyle oluşabilecek zararlardan Hasbro Türkiye hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Şampiyona alanında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma, ortaya çıkabilecek diğer sağlık sorunlarından ve/veya meydana gelebilecek can/mal kayıplarından, hırsızlık, kaza ve diğer her türlü doğrudan veya dolaylı zarardan Hasbro Türkiye hiçbir şekilde sorumlu olmayacak olup, bu durum Yasal Temsilciler tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
 • Katılımcılar ve kanuni temsilcileri, Katılımcıların Şampiyona‘da yer alan antrenmanları gerçekleştirmek için sağlık koşulları açısından ehil olduklarını kabul ederler. Şampiyona süresince katılımcıların sağlık durumlarına ilişkin meydana gelebilecek riskler, hastalıklar veya yaralanmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğabilecek zararlardan Hasbro Türkiye sorumlu değildir. Hasbro Türkiye, Şampiyona kapsamında sağlık sigortası yapılmasından sorumlu değildir.
 • Nerf Şampiyonası’na Katılanlar ve kanuni temsilcileri hem işbu Katılım Koşullarını hem de alanda bulunan promotörler tarafından ifade edilen aktivite kuralları ile aktivite alanında bulundurulan Nerf Şampiyonası Kurallarını aynen kabul etmiş sayılırlar ve gerek Şampiyonaya gelerek gerekse aktivite alanında bulunarak, bu kurallara uymayı taahhüt ederler. Tüm Katılımcıların ve kanuni temsilcilerinin aktivite süresince Nerf Şampiyonası kural ve koşullarını bildikleri varsayılacaktır.
 • Veli/Vasi/Yasal Temsilciler, Katılımcıların Şampiyonaya katılmasını engelleyecek hiçbir fiziki, zihinsel, psikolojik ve/veya sağlık sorunu olmadığını beyan ve taahhüt ederler.
 • Nerf Şampiyonası katılım hakkı başkasına, devredilemez, nakde çevrilemez.
 • Nerf Şampiyonası Katılımcılarının etkinliğin akışını bozacak davranışlarda bulunmaları halinde etkinlik alanındaki görevliler tarafından dışarı çıkartılabileceklerdir.
 • İşbu Katılım Koşullarında belirtilen tüm hususlar, 5 Mayıs 2019 tarihinde Nerf Şampiyonası etkinlik alanına gelerek, burada yer alan aktivitelere katılmak isteyen tüm katılımcılar için de geçerlidir. Söz konusu katılımcılar da burada yer alan tüm hususları bilerek ve kabul ederek, söz konusu aktivitelere katılacaklardır.
 • Hasbro Türkiye her zaman Nerf Şampiyonası ile ilgili kuralları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup, Nerf Şampiyonası her zaman sebepsiz olarak durdurulabilir, ertelenebilir veya iptal edilebilir. Nerf Şampiyonası aktivitesinin iptali ve/veya koşul/kuralların değiştirilmesi halinde Katılımcılar, Hasbro Türkiye’ye karşı herhangi bir hak iddia edemez veya talepte bulunamazlar. Giriş esnasındaki görevliler Katılımcılardan kimlik ibrazı isteme yetkisine sahiptir. İstendiğinde kimliği ibraz edilemeyen veya kimliği doğrulanamayan Katılımcılar Nerf Şampiyonasına alınmayabilirler.
 • Şampiyona’ya katılacak Katılımcıların ve/veya velilerinin, vasilerinin, yasal temsilcilerinin kişisel verileri Şampiyona’ya katılabilmeleri ve Şampiyona amacının gerçekleştirilebilmesi için Hasbro Türkiye Nerf Şampiyonası Aydınlatma Metni uyarınca ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun surette istisna tutulan amaçlar ile sınırlı şekilde işlenmektedir.